Školský rok 2019 / 2020

 

Možnosti štúdia na našej škole

 

 

ŠKOLA  JE  PARTNEROM

Národného  projektu

„DUÁLNE  VZDELÁVANIE  A  ZVÝŠENIE  ATRAKTIVITY  A  KVALITY  OVP“

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.esf.gov.sk                                                                                 www.minedu.sk